Urządzenia w przemyśle pracują nierzadko za filmie olejowym o grubości mniejszej jak 10µm. Ta grubość filmu olejowego wystarcza do perfekcyjnego smarowania przekladni i maszynerii hydraulicznej. Perfekcyjne smarowanie potrzebuje jednak 100% czystego oleju. Taka sytuacja występuje jedynie w teorii.

Praktyka udowadnia jednak z przykrościa, że więcej jak 70% urządzeń hydrauliczunych ma wysoki stopień zabrudzenia. (>NAS 9,> ISO21/18/16. Doświadczycie Panstwo tutaj jak można poprawić czystość waszego oleju i jak szybko można się zdecydować na bardzo efektywne filtrowanie oleju.

Wszystko rozpoczyna się z kilkoma wyjątkowymi zaletami urządzeń Triple R

Założenie skali porównawczej w Analizach oleju pozwoli na natychmiastowe rozpoznanie maszyn z krytycznym zabrudzeniem.
Zadaniem prób oleju jest:

Osiągnąć możliwie najwyższy poziom wydajności i niezawodności maszyn , poprzez sprawdzanie stopnia zanieczyszczenia oleju.

Z jakiego obszaru powinny zostać pobrane próbki oleju?

W celu uzyskania reprezentatywnej próby oleju, powinien on byc pobrany przede wszystkim z górnej części obwodu rury,gdzie olej płynie ciąglym nieprzerwanym strumieniem. Punkty poboru oleju umieszczone w dolnej części obwodu rury tendencyjnie mogą być miejscem odkładania się większej ilości cząsteczek zabrudzenia.

Próbka oleju pobrana z miejsca znajdującego się pomiędzy pompą a obudową filtra jest najbardziej reprezentatywna dla określenia stopnia zabrudzenia całego obiegu oleju , gdyż pobrana jest z jego najbrudniejszej części.

Jesli nie zamontowano , żadnego systemu filtrującego , to możemy, do pobrania próbki oleju , posłużyc się pompą podciśnieniową. W tym wypadku próbkę pobieramy 10 cm od dna zbiornika.