Własności

 • kompaktowa karbonizowana , stalowa obudowa z 2;3;4;5 albo 6 wkładami filtrującymi.
 • eleminuje skutecznie cząsteczki, które zwykłymi filtrami są bardzo ciężko do usunięcia i prowadzi do całościowego oczyszczenia oleju poprzez eliminacje cząsteczek stałych, absorbcję wody i szlamu jak i innych produktów oxydacji.
 • Obudowy posiadają bardzo stabilne zamknięcia, które mogą wytrzymać ciśnienie nawet do 15Bar w systemie.
 • do otrzymania wczterech wielkościach, które mogą być wyposażone w dowolne wkłady  Triple r.
 • Idealne dla wysokoprzepustowych filtrów. Wydajność do 60l/min (3600l/h)
 • Typowe obudowy filtracyjne dla zastosowania w gospodarce morskiej.
 • Elementy te są kombinacją z wkładami typu X-seria odpowiednie do olejów  dużej lepkości nawet do 600cSt.

Dane Techniczne

Typowe zastosowania

 • Syystemy z dużą obiętością oleju
 • Systemy smarujące i systemy z olejami o dużej lepkości
 • Dla filtrów o dużej przepustowości.
 • Może  być montowany z filtrami ssącymi i centeryfugą , dla osiągnięcia indywidualnych rozwiązań.