Urządzenia w przemyśle pracują nierzadko za filmie olejowym o grubości mniejszej jak 10µm. Ta grubość filmu olejowego wystarcza do perfekcyjnego smarowania przekladni i maszynerii hydraulicznej. Perfekcyjne smarowanie potrzebuje jednak 100%
czystego oleju. Taka sytuacja występuje jedynie w teorii. Praktyka udowadnia jednak z przykrościa, że więcej jak 70% urządzeń hydrauliczunych ma wysoki stopień zabrudzenia. (>NAS 9,> ISO21/18/16. Doświadczycie Panstwo tutaj jak można oprawić czystość waszego oleju i jak szybko można się zdecydować na bardzo efektywne filtrowanie oleju. Wszystko rozpoczyna się z kilkoma wyjątkowymi zaletami urządzeń Triple R.

Analiza Oleju

Założenie skali porównawczej w Analizach oleju pozwoli na natychmiastowe rozpoznanie maszyn z krytycznym zabrudzeniem Zadaniem prób oleju jest: Osiągnąć możliwie najwyższy poziom wydajności i niezawodności maszyn , poprzez  sprawdzanie stopnia zanieczyszczenia oleju. Z jakiego obszaru powinny zostać pobrane próbki oleju? W celu uzyskania reprezentatywnej próby oleju, powinien on by* pobrany przede wszystkim z górnej części obwodu rury,gdzie olej płynie ciąglym nieprzerwanym strumieniem. Punkty poboru 1  oleju umieszczone w dolnej części obwodu rury tendencyjnie mogą być miejscem odkładania się większej ilości cząsteczek zabrudzenia. Próbka oleju pobrana z miejsca znajdującego się pomiędzy pompą a obudową filtra jest najbardziej reprezentatywna dla określenia stopnia zabrudzenia całego obiegu oleju , gdyż pobrana jest z jego najbrudniejszej części. Jesli nie zamontowano , żadnego systemu filtrującego , to możemy, do pobrania próbki oleju , posłużyc się pompą podciśnieniową. W tym wypadku próbkę pobieramy 10 cm od dna zbiornika.