Własności

  • bardzo kompaktowa lekka budowa filtra obejściowego, specjalnie do oczyszczania oleju silnikowego, koncypowany jako bocznik( obejście), oraz jako perfekcyjne rozwiązanie do oczyszczania oleju napędowego.
  • oczyszcza efektywnie wszystkie cząsteczki, które za pomocą normalnych filtrów nie będą usunięte. Prowadzi do usunięcia cząstek metalu, absorbuje wodę i usuwa szlam i inne produkty oxydacji oleju.
  • Przeprowadza kompleksowe oczyszczanie oleju
  • Absolutnie niezbędne przy paliwie BIO!! Gdzie typowym zjawiskiem jest mieszanie się BIO.paliwa z olejem silnikowym, wytwarzając substancje żywiczne , które prowadzą do uszkodzenia silnika lub mogą go całkowicie zniszczyć.
  • Mogą znacząco zredukować żywotność oleju.
  • Triple R czyści olej, stabilizuje jego stan, usuwa powstałe substancje żywiczne.
  • Niskie koszty zakładowe, łatwy montaż i utrzymanie
  • Także stosowane do olejów smarujących, skrzyń biegów, maszyn o nioskim ciśnieniu poniżej 6 bar. Np. Elektrownie wiatrowe, przekładnie itp.
trnew

Dane Techniczne

Budowa:

TR- filtr obiegowy podłączony bezpośrednio do głównego kanału silnika , oddaje powrotnie czysty olej do miski olejowej. Dodatkowe modele TR 50 ; 100 są  idealne do oczyszcania oleju napędowego szczegolnie przy silnikach wysokoprężnych.

Micron-scale mechanical components such as springs, gears, fluidic and heat transfer devices are fabricated from a variety of substrate materials such as silicon, glass and polymers like SU8. Examples of MEMS components are the accelerometers that are used as car airbag sensors, modern cell phones, gyroscopes for precise positioning and microfluidic devices used in biomedical applications.

Friction stir welding, a new type of welding, was discovered in 1991 by The Welding Institute (TWI). The innovative steady state (non-fusion) welding technique joins materials previously un-weldable, including several aluminum alloys. It plays an important role in the future construction of airplanes, potentially replacing rivets. Current uses of this technology to date include welding the seams of the aluminum main Space Shuttle external tank, Orion Crew Vehicle test article, Boeing Delta II and Delta IV Expendable Launch Vehicles.

Composites or composite materials are a combination of materials which provide different physical characteristics than either material separately. Composite material research within mechanical engineering typically focuses on designing (and, subsequently, finding applications for) stronger or more rigid materials while attempting to reduce weight, susceptibility to corrosion, and other undesirable factors.