Własności

 • kompaktowa karbonizowana , stalowa obudowa z 2;3;4;5 albo 6 wkładami filtrującymi.
 • eleminuje skutecznie cząsteczki, które zwykłymi filtrami są bardzo ciężko do usunięcia i prowadzi do całościowego oczyszczenia oleju poprzez eliminacje cząsteczek stałych, absorbcję wody i szlamu jak i innych produktów oxydacji.
 • Obudowy posiadają bardzo stabilne zamknięcia, które mogą wytrzymać ciśnienie nawet do 15Bar w systemie.
 • do otrzymania wczterech wielkościach, które mogą być wyposażone w dowolne wkłady  Triple r.
 • Idealne dla wysokoprzepustowych filtrów. Wydajność do 60l/min (3600l/h)
 • Typowe obudowy filtracyjne dla zastosowania w gospodarce morskiej.
 • Elementy te są kombinacją z wkładami typu X-seria odpowiednie do olejów  dużej lepkości nawet do 600cSt.
SSnew

Dane Techniczne

Typowe zastosowania

 • Syystemy z dużą obiętością oleju
 • Systemy smarujące i systemy z olejami o dużej lepkości
 • Dla filtrów o dużej przepustowości.
 • Może  być montowany z filtrami ssącymi i centeryfugą , dla osiągnięcia indywidualnych rozwiązań.

Processing and refining operations turn crude oil and gas into marketable products. In the case of crude oil, these products include heating oil, gasoline for use in vehicles, jet fuel, and diesel oil. Oil refining processes include distillation, vacuum distillation, catalytic reforming, catalytic cracking, alkylation, isomerization and hydrotreating.

Oil and gas are transported to processing facilities, and from there to end users, by pipeline, tanker/barge, truck, and rail. Pipelines are the most economical transportation method and are most suited to movement across longer distances, for example, across continents.

Midstream service providers apply technological solutions to improve efficiency during midstream processes. Technology can be used during compression of fuels to ease flow through pipelines; to better detect leaks in pipelines; and to automate communications for better pipeline and equipment monitoring.